FO har avgitt høringssvar på dette og mener blant annet at oppgaver knyttet til formidling av hjelpemidler fortsatt må være et statlig ansvar. Tilgang til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi, slik overføring av ansvar fra stat til kommunene kan føre til.

 

Du kan lese høringssvaret her (PDF, 188KB)