De fem områdene FO har lagt vekk på er:

  • Differensierte og individuelt tilpassede tjenester
  • Personer med utviklingshemning blir eldre og kan få demens
  • Pårørende som viktig aktør
  • Styrke generell og sosialfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenester til personer med demens
  • Likebehandling ved tildeling av helse- og omsorgstjenester

Les hele innspillet her. (PDF, 443KB)