FO mener det er positivt at unge under 18 år gis mulighet til å ha egne inntekter fra arbeid. Dette kan gi ungdom kompetanse og arbeidserfaring, og ikke minst en bedring av den samlede familieøkonomien. 

 

Les hele innspillet fra FO her. (PDF, 854KB)