Innspill til Justis- og beredskapsdepartementet om tillitsreform

I vårt innspill pekte vi på en at en hovedutfordring med tillitsreformen er at ansatte ute i ulike tjenester så langt ikke vet hva tillitsreformen innebærer. Det er derfor vanskelig å gi innspill til en reform de ansatte i de ulike etatene har hørt lite om, og ikke vet hvordan skal implementeres.

Vårt råd til departementet er derfor at det viktigste de kan gjøre er å tilrettelegge for gode involverende prosesser innenfor alle sektorer. 

Her kan du lese FOs innspill til Justis- og beredskapsdepartementet. (PDF, 142KB)