Det er særlig to områder FO fokuserte på i sitt innspill.

1.    Utlendingsforskrift § 8-8 - som gir anledning til å gi begrenset oppholdstillatelse for barn mellom 16-18 år.
2.    Kvalitet og innhold på mottak som huser enslige mindreårige asylsøkere
 

Innspillet kan leses her (PDF, 211KB)