FO mener det behov for at man sikrer at utdanningsløpet tar utgangspunkt i barnets beste. Det er også viktig å avklare hvilke grunnkompetanser man forventer at studentene skal ha for å nyttiggjøre seg masterprogrammet.

Utdanningen må være en reell fordypning innen feltet og sikre en avansert kunnskapsbase som skiller seg fra bachelornivå.

Les FOs innspill her (PDF, 157KB)