FO tar opp flere overordnende problemstillinger i sitt innspill til Bufdir om kvalitetsutviklingsprogrammet i Bufetat. Les mer her (PDF, 553KB).