Marianne Solberg Johnsen
Rapporten rettighetsutvalget skal levere kommer i juni neste år. Den bør være fullpakket av gode, systematiske, tiltak. Derfor kreves det at det settes av penger i 2016-budsjettet til å følge opp forslagene, sa Marianne Solberg Johnsen, leder for profesjonsrådet for vernepleiere, da hun møtte til høring i Helse- og omsorgskomiteen. (Foto: Trond Isaksen).

Ellers benyttet Solberg Johnsen sine tilmålte fem-minutter til å påpeke den generelle mangelen på sosialfaglige tjenester og barnevernsfaglige, sosialfaglige og vernepleierfaglige perspektiver i budsjettforslaget fra Helse- og Omsorgsdepartementet.

Les FOs innspill til Helse- og omsorgskomiteen (PDF, 436KB)