FO mener at sikring av beskyttelsesbehovet for brukere av velferdsstatens tjenester og frivillig sektors tilbud må være det primære målet for vurdering av arbeidstageres/oppdragstageres/frivilliges skikkethet.

Les høringsnotatet fra FO her (PDF, 85KB).