FO har levert en høringsuttalelse til ungdomskolemeldinga (PDF, 89KB) som skal legges fram for i Stortingets kirke-, utdanning og forskningskomiteen 10. oktober 2011.