FO ønsker undersøkelseskommisjon for barnevernet

Norge har et godt utbygd barnevern sammenlignet med mange andre land. Det er stor oppmerksomhet på barns rettigheter og barns beste. De siste årene ser vi også at tilliten til barnevernet har økt.  

Likevel hører man for ofte om systemfeil i barnevernet som får alvorlige konsekvenser. Norge er dømt i syv saker i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Fellesorganisasjonen (FO) ønsker et barnevern som lærer av sine feil. 

LES MER: Økt tillit til barnevernet 

Gutt leser

– Barnevernets mandat er å beskytte barn som har det vanskelig. Dette er et komplekst, men viktig samfunnsoppdrag. Det er barna og deres behov som er viktigst. Dessverre finnes det historier som sier at dette har gått galt, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. 

Foreslår undersøkelseskommisjon for barnevernet 

Det pågår for tiden en større debatt om gransking av barnevernet. I tillegg til den mye omtalte Samnangersaken ønsker Senterpartiet en helhetlig gransking av barnevernet.  

LES MER: Krever full gransking av barnevernet 

– For å kunne lære av feil må vi være klar over dem. Vi har aldri vært motstandere av mer kunnskap, spørsmålet handler om hva den brukes til. Når vi ser en kommune som er mer opptatt av å saksøke ansatte enn å bedre barnevernet blir vi bekymret. Motivasjonen må være å bedre systemet, ikke finne syndebukker, sier Kvisvik.  

Barn

FO mener at Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) bør få utvidet mandat, ansvar også for barnevern og sosiale tjenester, samt kompetanse for å ivareta det nye mandatet. Ukom er en uavhengig, statlig kommisjon som undersøker alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Kunnskapen skal bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser ikke skjer.

– Det er kanskje et radikalt forslag, men det er dette vi ønsker for barnevernet. At når feil først skjer så ser vi på hvorfor det skjedde, hva vi kan lære av det og hvordan vi kan hindre at det skjer igjen. Det er mer verdifullt å ha en permanent kommisjon som undersøker saker gjennom hele året enn å opprette granskinger i etterkant av flere enkeltsaker, sier forbundslederen. 

– Man får ikke bedre barnevern enn man betaler for 

Selv om forbundet ønsker at Ukom skal undersøke barnevernet, mener forbundet at de vet hvor mange av problemene ligger.  

jente i et tre

– Det handler blant annet om for dårlig tid og kontakt med den enkelte familie, for lite tiltaksutvikling og mangelfull dokumentasjon som begrunner vedtakene. Dette har vi jo visst i mange år, men politikerne virker ikke villige til å bevilge mer penger. Man får ikke bedre barnevern enn det man er villig til å betale for, sier Kvisvik.

FO støtter regjeringens forslag om årlig tilstandsrapport for barnevernet. De mener det er nødvendig for å gi kommunepolitikerne som øverste ansvarlig bevissthet og kunnskap rundt eget ansvar.

LES MER: Årlig tilstandsrapport kan styrke kommunenes arbeid innenfor barnevern