Departementet må sørge for god informasjon ut til de ansatte, ikke minst bidra til å skape engasjement og involvere bredt blant alle ansatte og de ansattes organisasjoner.

En hovedutfordring er at ansatte ute i ulike tjenester så langt ikke vet hva en tillitsreform er. Det er derfor vanskelig å gi innspill til en reform ansatte i de ulike etatene knapt har hørt om og langt mindre vet hvordan skal implementeres på sin arbeidsplass. Det må departementet gjøre noe med.

Les hele innspillet her.  (PDF, 143KB)