Ikke imponert over Revidert nasjonalbudsjett
IKKE IMPONERT: Mimmi Kvisvik (FO) forventer at Stortinget tar ansvar


Tirsdag 12. mai la regjeringen frem sitt forsalg til Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Mange var spent på om kommunesektoren fikk dekket koronautgifter og tapte inntekter etter stengingen. FO mener dette er kritisk fordi kommunene leverer grunnleggende velferdstjenester. 

– Det er dyrere å drive tjenester nå. Vi kan ikke risikere at noen firer på sikkerheten eller kutter i tilbudet fordi kommunene ikke har penger. Derfor krever vi 20 milliarder ekstra til kommunesektoren i budsjettet, sa Mimmi Kvisvik til VG samme dag. 

LES MER: Regjeringen svikter helseheltene (VG)

Allerede før krisen var kommuneøkonomien truet. Kun fem kommuner hadde økonomisk handlingsrom ved utgangen av 2019. Dette skyldes regjeringens såkalte årlige effektiviseringskutt på 0,5 prosent og minimal vekst i frie midler. Finansminister Jan Tore Sanner peker på at kommunene vil spare penger under koronakrisen på grunn av svakere prisvekst og utsettelse av lønnsoppgjøret. FO er ikke imponert. 

Jan Tore Sanner
INGEN KRISE: Finansminister Jan Tore Sanner mener kommunene har fått midler i form reduserte driftskostnader

LES MER: Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett

– Dette er latterlig. Vi kjøper ikke argumentet om svakere prisvekst eller lavere lønnsutgifter knyttet til at lønnsoppgjøret. Nå vil vi gradvis se merkostnadene av koronatiltakene. Mange har slitt gjennom særlige tiltak og isolering. Kommunene vil måtte ivareta økte psykososiale utfordringer og tjenester til utsatte og sårbare grupper, legger hun til. 

Skuffende lite om arbeid 

– Den viktigste jobben nå er å få over 400.000 arbeidsledige eller permitterte nordmenn tilbake i jobb, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om budsjettet. 

HCG
ARBEID TIL ALLE: LO mener det må gjøres mer for å få folk tilbake på jobb (FOTO: LO/Marius Martinsen)

LO mener offentlig sektor må holde aktiviteten oppe der det er mulig og starte opp igjen alt som er forsvarlig og kan tilpasses smittevernhensyn. Det handler også om egen aktivitet og innkjøp fra privat sektor. Han får støtte fra FO-lederen. 

– Vi har sett at krisen rammer verst dem som har minst. Regjeringen gir milliardbeløp til næringslivet, mens mennesker i en sårbar situasjon faller igjennom, det er uakseptabelt, sier Kvisvik. 

Svak styrking av helsetjenestene 

Regjeringen reduserer arbeidsgiveravgiften for bedrifter slik at de skal kunne beholde ansatte. I tillegg bevilger regjeringen blant annet 50 millioner til smitteverntiltak for rusavhengige og 75 millioner til ungdomshelse. FO er positive til tiltakene, men er usikker på om pengene strekker til. 

– Det er bra at dem som har blitt hardest rammet av at samfunnet stenger ned også får ekstra oppfølging, men vi er redd for at dette er for lite, for sent. Samtidig må vi huske det sosialfaglige perspektivet, sier Kvisvik.

FO er opptatt av at sykehusene og somatikken prioriteres fremover, men understreker at det ikke må gå på bekostning av den psykososiale oppfølging innen helsetjenestene. 

Omsorg
RIKTIG PRIORITERING: FO mener at det er viktig sosial omsorg selv om somatikken blir prioritert fremover

– Mange pasienter trenger sosialfaglig oppfølging i tillegg til somatisk behandling. Dette er enda viktigere i den perioden vi er inne i nå. Dette er ofte ikke lovpålagte tjenester. Derfor må ikke trang økonomi gå ut over oppfølgingen folk får, sier Kvisvik. 

Barn og unge som har det vanskelig 

Helt fra landet stengte har politikerne ytret bekymring for det de kaller «sårbare barn». Denne gruppen har fått flere tiltak i Revidert nasjonalbudsjett. Det bevilges 400 millioner hvor 170 skal brukes for å ta igjen tapt progresjon for elever og 53 skal brukes på ferie- og fritidsaktiviteter. 

– Vi er glade for å bli hørt og at regjeringen prioriterer barn og unge som har det vanskelig. At krisetelefon og chattetjenester for barn videreføres er spesielt positivt. Når det er sagt kan man ikke se alle disse barna som en homogen gruppe. Det er ulike grunner til at barn har det vanskelig. De som trenger ekstra oppfølging på grunn av nedsatt funksjonsevne får ikke oppfølgingen de har krav på, sier FO-lederen. 

Forbundet har satt denne gruppen på dagsorden gjennom systematisk arbeid den siste tiden. FO har sammen med fem andre organisasjoner krevd elleve tiltak som skal sikre opplæring til elever med behov for tilrettelegging. 

LES MER: Krever tiltak for elever med tilretteleggingsbehov 

Oppfølging av ungdom som faller utenfor 

Det er stor bekymring knyttet til ungdomskriminalitet for tiden. Dette vokser særlig i Oslo. Tilbud for ungdom er sterkt redusert. FO mener en rekke faktorer bidrar til å forverre problemet. 

Utenforskap
UTENFORSKAP: FO mener regjeringen må prioritere tiltak som forhindrer at ungdom faller utenfor

– Mangelfull oppfølging i skolen, tap av arbeid eller læreplass, stengte fritidsaktiviteter og reduserte tilbud i spesialisthelsetjenesten bidrar alle til at elever faller utenfor. Nå er det svært viktig at disse ungdommene blir fulgt opp. Vi savner konkrete forebyggende justispolitiske tiltak i budsjettet, sier Kvisvik.