Graffiti med politisk kommentar

Dette er en uttalelse som ble vedtatt på FOs landsstyremøte 15.-16.juni 2021.

FO mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Israel må bære ansvaret for at dette ikke er tilfelle. Kjernen i konflikten er Israels ulovlige okkupasjon av Palestina som påfører den palestinske befolkningen store lidelser. Nå må Norge anerkjenne staten Palestina, boikotte Israel og legge press på Israel for å heve blokaden av Gaza. 

Nok en gang har verden vært vitne til Israels brutale overgrep mot sivile palestinere. I mai ble 243 palestinere drept i rakettangrepene mot Gaza, blant dem over 100 kvinner og barn. Over 1500 ble skadet. 

Israels vedvarende blokade av Gaza, med strenge import- og eksportrestriksjoner, har medført store lidelser for befolkningen og umuliggjort økonomisk utvikling. Krigføringen mot Gazas befolkning er grove brudd på internasjonale konvensjoner, og fordømmes. FO krever at blokaden av Gaza oppheves. 

Palestinernes kamp for selvstendighet og retten til land, eiendom og naturressurser har pågått siden Israel annekterte Øst-Jerusalem i 1967. I nabolandene rundt lever cirka tre millioner palestinere fremdeles som flyktninger. Palestinere behandles som annenrangs borgere både i landflyktighet, i Israel og i Palestina. De fratas land, eiendom og naturressurser, og blir utsatt for systematisk trakassering, grove innskrenkninger i bevegelsesfriheten, hyppig bruk av vilkårlig fengsling, også mot barn og unge, og mangel på rettferdig rettergang. 

FO krever at Israel avslutter sin ulovlige okkupasjon av Palestina og respekterer FN-resolusjonene som omfatter palestinernes rettigheter. Flyktningproblemet må løses i tråd med FNs resolusjon 194.  

At verdenssamfunnet anerkjenner staten Palestina er et viktig grep i en fredsprosess. Dette vil styrke fredsforhandlinger, diplomatiske initiativ, og muliggjøre en tostatsløsning mellom Israel og Palestina. FO krever at Norge anerkjenner staten Palestina, slik 139 av FNs 193 medlemsland allerede har gjort. FO mener at det ved å anerkjenne Palestina som stat, legges press på partene til å forhandle fram en løsning innenfor grensene fra 1967. Det palestinske folk har rett til selvbestemmelse. 

Israel fortsetter utbygging og ulovlig bosetting på palestinsk land, og hindrer palestinernes frihet til å bestemme over egne liv og naturressurser. Israel produserer varer og tjenester med og på ulovlig okkuperte palestinsk landområder, og tjener med dette økonomisk på lidelsene til det palestinske folk. FO krever at Norge innfører en boikott av Israelske varer produsert på okkupert palestinsk jord. FO støtter Norsk Folkehjelps opprop om at det norske oljefondet ikke skal investere norske sparepenger i selskaper som beriker seg på ulovlig okkupasjon og medvirker til brudd på folkeretten. 

I Gaza lever 1,9 millioner sivile palestinere uten bevegelsesfrihet, og med sårt behov for grunnleggende menneskelige ressurser som vann og mat. Israel kontrollerer luft- og sjøvei i tillegg til å ha kontroll over vann- og strømressursene i området. Sivilbefolkningen er avhengig av humanitære organisasjoner for innførsel av medisin og sanitetsartikler. Derfor bevilger FOs Landsstyre 1 krone per medlem til Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Gaza. Det bevilges totalt 31 150 kroner som vil gå til å bistå sivilbefolkningen i Gaza

Les mer om FOs politikk

Bli medlem i FO