FOLEN 2020 Sentralstyret

Å arrangere FOLEN er en tradisjon som har gått i arv fra sentralstyre til sentralstyre. FOLEN har fokus på opplæring og mye av tiden er satt av til å bli bedre kjent med andre lokallagsstyrer fra rundt omkring i landet. På grunn av COVID-19 måtte sentralstyret tenke annerledes, og valget falt på å lage en kortere, digital samling. 

Arrangementet ble åpnet av FO-Studentenes leder, Iris Jansdóttir Nordberg, og forbundsledelsen ved Ole Henrik Kråkenes ønsket studentene lykke til med samlingen gjennom digital videohilsen. 

Første digitale samling
Emilie Engan Bjørbu er nestleder for FO-Studentene og hadde under FOLEN blant annet presentasjoner om lokallagsøkonomi og rekruttering. Selv om ingen av arrangørene har hatt ansvar for en digital samling før, mener Bjørbu samlingen har gått over forventning. 

- Vi har både gledet oss og vært spente i forkant av FOLEN. Noen mindre tekniske problemer må man jo bare nesten regne med. Deltakerne har vært tålmodige og ved små feil har latteren sittet løst, sier Bjørbu og er glad hun kan puste lettet ut. 

- Ja, heldigvis har vi hatt positive og engasjerte deltakere med oss, påpeker Iris. Under andre forhold ville FOLEN blitt arrangert som en hyttetur. Det er noe helt annet å invitere til drøfting og erfaringsutveksling via Teams, enn når man sitter samlet i en avslappet atmosfære på hyttetur. Likevel har folk tatt ordet og kommet med gode innspill, som vi i sentralstyret vil ta med oss videre.

Programmet har gått over to dager, og både nye og godt etablerte styremedlemmer fra ulike lokallag har vært innom samlingen. FOLEN er et av verktøyene sentralstyret og studentrådgiver benytter seg av for å gjennomføre opplæring i de ulike vervene, samt følge opp og oppfordre til lokallagsaktivitet. 

Sosionomrepresentant Sigrid Lundervold Nesheim er også fornøyd med samlingen og mener det er helt avgjørende med mange pauser, for å holde oppe konsentrasjonen og engasjementet. 

- Flere av studentene i lokallagene bruker allerede mye tid på digitale plattformer med hjemmeundervisning nå. Det var derfor viktig for oss å ha korte dager, med flere pauser, for å unngå at det ble tungt å følge med. FOLEN skal være en fordel for dem som har påtatt seg ansvar i lokallagene, sier Sigrid. 

FO-Studentenes årsmøte
Neste gang FO-Studentene inviterer til samling er det for årsmøtet 2020. Enkelte innslag under FOLEN har derfor vært ment som forberedende til dette. Johannes Menzel Knudsen er vernepleierrepresentant i sentralstyret og har mange forskjellige verv i organisasjoner bak seg. På FOLEN har han hatt ansvar for å gjennomføre talerstoløvelser, og veiledet deltakerne gjennom en falsk debatt for å øve til årsmøtet. 

- Selvsagt er det enkelte regler for saksgjennomgang og debatt under årsmøtet, men vi ønsker å ha en lav terskel for å gå opp på talerstolen og at deltakerne skal tørre å si meningen sin. Derfor er det viktig med slike øvelser. For å vise at det er helt greit å slite litt med å finne de rette ordene av og til, avrunder Johannes, før han pakker baggen og krysser fingrene for at årsmøtet kan avholdes fysisk.