FORNØYDE: SST er godt fornøyde med innstillingene til landstinget og håper på gode debatter
FORNØYDE: SST er godt fornøyde med innstillingene til landstinget og håper på gode debatter

Sentralstyret avholdt møte 4.-6. oktober og gjorde denne helgen ferdig sine innstillinger til det kommende årsmøtet. De har foreslått flere større endringer som vil være retningsgivende for FO-Studentene og et nytt sentralstyre. 

 

Vil endre formålet
 

FO-Studentenes formålsparagraf har stått urørt lenge. Nå vil SST spisse den for å oppnå bedre gjennomslag. 

- Vi foreslår å endre formålsparagrafen og få inn både det sosiale og det faglige nettverket, samtidig som at vi ønsker å snevre inn politikken til å dreie seg om student- og utdanningspolitiske spørsmål. Vi vil bort fra at vi skal ha en bred helse- og sosialfaglig profil, dette tar moderforbundet FO seg godt av. Vi er en liten organisasjon, og vi mener vi vil få større gjennomslag om vi fokuserer på færre saker, sier leder Kristin Aldridge. 

 

Halvere antall landsting
 

Ifølge vedtektene slik de foreligger i dag skal det avholdes to landsting i året – et på vårparten under lokallagskonferansen, og ett i forbindelse med årsmøtet. 

- Vi foreslår å gjøre om lokallagskonferansen til en faglig nettverkskonferanse. Lokallagskonferansen slik den er i dag blir veldig stor og tung for nye medlemmer, og kan potensielt bidra til at vi mister nye mulige tillitsvalgte. Vi vil også lytte til tilbakemelding fra medlemmer, som sier at de ønsker mer fokus på det sosiale og nettverk, forklarer Aldridge.  

 

Endre valgperiode etter studieår og ikke kalender-år
 

SST foreslår også å endre perioden man sitter i SST. Slik det er nå velges de som skal sitte i sentrale verv fra januar til januar. SST ønsker å endre dette slik at valgperioden følger studieåret. 

-    Det er fordeler og ulemper uansett hvilken periode man sitter i sentrale verv. Dersom valgperioden blir etter kalenderår, vil en konsekvens være at vi har årsmøtet på våren. Da vil ikke førsteårsstudenter ha mulighet til å stille før de går andre semester. På den andre siden vil tredjeårsstudenter ikke lenger trenge å sitte et halvt år etter endt studium. Jeg venter at det blir diskusjon om dette. 

 

Dissens i SST
 

Et flertall i SST foreslår også å sette tak på 7 personer i lokallagsstyrene på utdanningsinstitusjonene. Representant for vernepleierstudentene, Mikael Ouren, er uenig i dette forslaget. 

UENIG: Michael Ouren er ikke enig i at det skal være et tak på maks 7 personer i styret i lokallagene
UENIG: Michael Ouren er ikke enig i at det skal være et tak på maks 7 personer i styret i lokallagene


-    Jeg tror det kan bli veldig mye rot. Noen ganger er man veldig aktiv som student, og plutselig har man ikke tid til det. Mange tar på seg verv og er kanskje ikke innforstått med hva det krever. Med større lokallag har vi flere å spille på, og vi trenger ikke bruke tid på å lete etter nye engasjerte tillitsvalgte etter hvert som folk ramler av. 

 

Uenighet plager ikke lederen
 

-    Det er kjempekult at vi er litt uenige, og vi viser at det er forskjellige prioriteringer og verdier som kan tas. Vi håper jo dette stimulerer til diskusjon. Når vi kan være uenige i SST uten at det er dårlig stemning, så vil det kanskje inspirerer nye deltakere på årsmøtet til å tørre å være uenige. Vi håper jo på mange gode diskusjoner. Vi oppfordrer årsmøtedelegatene til meningsutveksling enten er helt ferske eller har vært med lenger. Alles mening er like viktig uansett, og det er mange veier å gå, ut fra hvilke valg man tar, sier Aldridge. 

 

Fortsatt ledige verv i SST

Det er kun innstilt på leder og sosionom-representant fra valgkomiteen. Studenter som kunne tenke seg et verv i SST må gjerne kontakte valgkomiteen for å høre mer om dette eller melde seg til tjeneste. 

Kontaktinformasjon til valgkomiteen finner du her

Protokoll fra SSTs møte med innstillinger finner du her