Støttekomiteen for Vest-Sahara.
ÅRSMØTE 2019: Støttekomiteen for Vest-Sahara var til stede på FO-Studentenes årsmøte i 2019 i forbindelse med uttalelsen årsmøtet da vedtok.

FO-Studentene ber Regjeringen legge økt press på Marokko for at folkeavstemningen om uavhengighet blir gjennomført.

Over 40 år etter at Marokko okkuperte Vest-Sahara, har fortsatt ikke et eneste universitet blitt reist i det okkuperte territoriet. Dette tvinger saharawiske studenter til å reise fra sitt eget land til Marokko for å studere.

FN har fordømt okkupasjonen, og den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marokkos territorielle krav. Mer enn 100 FN-resolusjoner krever at Vest-Sahara folk skal få bestemme over hvorvidt territoriet skal være selvstendig eller ikke.

Saharawiske studenter diskrimineres i møte med det marokkanske utdanningssystemet, og det slås hardt ned på de som forsøker å fremme sine legitime studentkrav. I april 2018 ble saharawiske studentaktivister dømt til ti års ubetinget fengsel. De dømte aktivistene studerte blant annet på universitetene i turistbyene Marrakech og Agadir. 4 av 15 sitter fortsatt i marokkanske fengsler – fengslet for deres studentaktivisme. FNs fredsbevarende operasjon i territoriet  forhindres i å rapportere på menneskerettighetsbruddene de er vitne til. Dette skyldes at Marokkos nærmeste allierte i FNs Sikkerhetsråd, Frankrike, blokkerer for en slik mulighet.

EU-domstolen dømte 29. september 2021 at handelsavtaler med territoriet er ulovlige med mindre samtykke har blitt innhentet fra det saharawiske folk, og at ‘lokalbefolkningens interesser' er irrelevant. Størstedelen av lokalbefolkningen er i dag marokkanske bosettere.

Tidligere utenriksminister Søreide har påpekt at «Norske myndigheter har siden 2007 frarådet at norsk næringsliv engasjerer seg i handel, investeringer, naturressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet i Vest-Sahara, som ikke er i samsvar med saharawienes ønsker, og følgelig kan være i strid med folkeretten. Denne linjen ligger fast.» Og at dette er i tråd med EU-domstolens beslutninger. FO-Studentene støtter dette.

FO-Studentene:

  • krever at saharawiske studenters kamp for grunnleggende rettigheter blir respektert. Studenter fra Vest-Sahara må få sin rett til å ytre seg, til å organisere seg, til å ikke bli undertrykket eller diskriminert, og få rett til en studiehverdag uten overvåkning og kontroll.
  • ber norske myndigheter legge økt press på Marokko for at folkeavstemningen om uavhengighet blir gjennomført.
  • fordømmer de norske selskapene som i strid med den norske regjeringens frarådning og i strid med det saharawiske folkets ønsker, opererer under marokkanske kontrakter for å plyndre territoriets naturressurser.
  • ber Regjeringen tydelig presisere at det saharawiske folkets samtykke er en forutsetning for næringslivsengasjementer i territoriet, slik det er trukket fram fra Søreide og EU-domstolen.
  • fordømmer Frankrikes undergraving av menneskerettighetene i Vest-Sahara og berømmer Regjeringen Solberg for å ha tatt opp menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara med Frankrike. Presset på Frankrike må trappes opp bilateralt, og Norge må ytre disse forventningene i Sikkerhetsrådet.