Har du svart på FOs studentundersøkelse?

Spørsmålene dreier seg om det totale medlemstilbudet, i hvilken grad man er fornøyd med og tar medlemsfordelene i bruk. Samtidig er det lagt opp til at man kan komme med egne innspill til hvordan FO kan gjøre studenttilbudet enda mer attraktivt. 

FO ønsker å være et naturlig og godt valg for våre utdanninger. Da er det viktig at FO har oppdatert kunnskap på hva studentene er interessert i å få bistand til under utdanningen og i overgangen fra studie til arbeid. 

Undersøkelsen er anonym og vi trenger fortsatt svar fra deg som ikke har svart. 

Har du ikke blitt tilsendt undersøkelsen? Ta kontakt med studentrådgiver Solveig Valkvæ via e-post: Solveig.valkve@fo.no.