Bilde av FO-Studentenes leder Sigrid Lundervold Nesheim

I mars fikk Norges studenter anledning til å svare på hvordan hverdagen har vært under pandemien. Av 300.000 studenter som mottok tilleggsundersøkelsen til SHoT har over 62.000 svart. Resultatene ble i dag lansert og etter ett år med stengte campuser, digital undervisning og isolering, har andelen studenter som rapporterer om høyt nivå av psykiske plager økt.

- Sammenlignet med resultatene fra SHoT-undersøkelsen i 2018 er det ingen tvil om at studentene er rammet hardt av strenge tiltak og få sosiale treffpunkt, sier FO-Studentenes leder Sigrid Lundervold Nesheim. 

SHoT-undersøkelsen gjennomføres normalt hvert fjerde år og tidligere resultat viser at studentenes psykiske plager har økt over en lengre tid. Samtidig har det skjedd en urovekkende økning på flere områder siden 2018, og det blir både rapportert om nedgang i andelen studenter som vurderer egen fysisk helse som god og en alarmerende økning i andelen studenter som har selvmordstanker. 

LES MER: Resultatene fra SHoT-undersøkelsen 2021.

- Jeg og andre studentledere har ropt lenge om åpne campuser, mer penger til rask psykisk hjelp og ikke minst dagpenger til permitterte studenter. Når rapporten nå er ute, blir regjeringen nødt til å lytte. 

Sigrid Lundervold Nesheim viser til at det har vært stor interesse for å få gjennomført tilleggsundersøkelsen, og at resultatene nå må føre til endring. 

- Å være student, og særlig ny student, skal være gøy, lærerikt og utfordrende. Det er utfordrende fordi man er ukjent og må finne sin plass, men når man først finner sin plass og tilhører et sted, kan studietiden være fantastisk og gi venner for livet. Å være student skal derimot ikke være utfordrende fordi man sitter ensom og isolert på studenthybelen med en laptop på fanget i senga. 

Resultatene fra undersøkelsen trekker også frem digital undervisning som en utfordring. 7 av 10 studenter vurderer digital undervisning som dårligere enn fysisk undervisning på campus. 

- Forhåpentligvis vil mange få det bedre når man kan møte andre medstudenter og kjenne på et fellesskap i forelesning og i studentkantina mellom timene, men med tanke på at den psykiske helsen har forverret seg blant studentene over tid, vil ikke alt løses ved å lette på smittevernstiltakene, påpeker hun.

Sigrid Lundervold Nesheim ber om at studenter som kjenner på psykiske plager tar kontakt med noen som kan hjelpe, for eksempel studentprest, studentsamskipnaden eller gjennom den nyopprettede studenttelefonen til Mental helse. 

Hvis du trenger noen å snakke med: Mental helse studenttelefonen.