studentdelegasjonen 2019

Fra venstre: Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, Vebjørn Olsen Storvig, Maria Stepanova, Ulla-Birgitte Sandnes, Geirr Berthinsen, Michael Ouren, Kristoffer Svendal, Ingvild Thorvik. David Kristoffer Hegge, Monica Johansen, Lene Fauskanger (delegasjonsleder), Pamela Donkor, Emilie Engan Bjørbu, Anne-Linn Sekkingstad, Johannes Menzel Knudsen, Ask Nødtveidt Kase, Sunniva Nornes Pedersen, Maileen Norheim og Sander Rød.

 

Å få påvirke motiverer til engasjement 

Studentdelegasjonen er blant de største delegasjonene på landsmøtet med 12 delegater. 

- Vi er stolte over at FO har studenter representert i de fleste av sine beslutningsorganer. Det viser at FO verdsetter studentenes engasjement, sier Kristin Aldridge, leder av FO-Studentene.  

Aldridge deltok også på helgens delegasjonsmøte sammen med nestleder Iris Jansdottir Nordberg, på tross av at de stiller på landsmøtet gjennom landsstyredelegasjonen. For Aldridge er FO-Studentene på mange måter en inngangsport til FO. Unge, engasjerte studenter blir tatt inn og bygget opp til å en dag kunne overta ansvaret for å kjempe FOs kamper videre. 

- Å få lov til å påvirke organisasjonen gir studentene motivasjon til videre engasjement. De fleste som er aktive i FO-Studentene engasjerer seg i FO når de blir yrkesaktive. Å investere i FO-Studentene er å investere i forbundets fremtid, sier Aldridge. 

 

Fornøyde med innstillingen 

De fleste av FO-Studentenes forslag har fått gjennomslag i landsstyret.  

- Vi er fornøyd med innstillingen og det at landsstyret har lyttet til studentene, sier delegasjonsleder Lene Fauskanger.  

I forkant av landsstyrebehandlingen sendte FO-Studentene inn forslag blant annet om å styrke FOs ansvar for å handle miljøbevisst. Dette har fått gjennomslag i innstillingen til revidering av prinsipprogrammet. Det samme har FO-Studentenes forslag om at FO skal støtte en tredje kjønnskategori kalt “annet”.  

I tillegg har FO-Studentene fått styrket sin mulighet til å medvirke der viktige beslutninger i organisasjonen tas. I dagens vedtekter blir FO-Studentenes representant i landsstyret fratatt sin stemmerett under landsmøtet. Dette er nå rettet opp i. 

Landsstyret har også tatt hensyn til at noen fylkesavdelinger vil omfatte flere enn ett lokallag når fylkesavdelinger sammenslås i tråd med regionsreformen. I innstillingen er det lagt inn at det skal være en studentrepresentant med tale- og forslagsrett for hvert lokallag fylkesavdelingen omfatter. I tillegg skal det velges en studentrepresentant med tale-, forslags-, og stemmerett. For FO-Studentene er det viktig å få være representert i FOs beslutningsorganer, og for FO-Studentene er dette derfor et viktig gjennomslag i innstillingen. 

 

Ønsker en ny utredning om hovedsammenslutning 

FO-Studentene har fremmet forslag om at FO skal gjennomføre en ny utredning om fordeler og ulemper ved at FO er tilknyttet LO versus om de knyttet seg til UnioDen forrige utredningen ble gjort i 2002.  

- Våre medlemmer stiller spørsmålstegn ved vår hovedsammenslutning på bakgrunn av LOs medlemsmasse versus Unios medlemsmasse, da sistnevnte synes å ha flere fellestrekk med FOs medlemmer. Dette gjelder blant annet utdanningsnivå. Samtidig har det vært utvikling i LO og Unio siden forrige utredning, og det er ikke lenger tilstrekkelig å vise til argumentene i utredningen fra 2002, sier Fauskanger.

 

FO-Studentene sier nei til sammenslåing av FO Troms og FO Finnmark

Debatten om fylkessammenslåing av Troms og Finnmark ble engasjerende og følelsesladd. Delegasjonen landet på at de skal stemme samlet i saken og at de støtter Troms og Finnmark i deres forslag om at de to fylkesavdelingene skal bli fritatt for sammenslåing. 

- Det er viktig for oss studenter i nord å ha nærhet til fylkesavdelingen for å sikre fortsatt god oppfølging av lokallagene våre også i fremtiden, sier Maileen Norheim som er vara i studentdelegasjonen og leder av FO-Studentene i Alta. 

 

Ønsker bedre organisasjonskultur 

Delegasjonsleder Lene Fauskanger var varadelegat på kongressen i 2015. Denne kongressen har i ettertid blitt kjent for at studentene ble utsatt for enormt press og hersketeknikker.  

- Enkeltpersoner i studentdelegasjonen opplevde at de ble dratt med i møter med andre delegasjoner i et forsøk på påvirkning og lobbyvirksomhet. Dette er ikke en organisasjon som FO verdig, sier Fauskanger. 

På bakgrunn av dette ønsker FO-Studentene ryddigere forhold og en bedre opplevelse for studentene. Derfor ønskes det at alle henvendelser går via delegasjonsleder.  

- For flere av studentene vil dette landsmøtet være deres første. Vi ønsker at det skal gi mersmak og bidra til at studentene ønsker å engasjere seg også etter studietiden, sier Fauskanger.  

 

delegasjonsleder

Bilde: Delegasjonsleder Lene Fauskanger.