Det er mye, men det viktigste er å styrke oppfølgingen gjennom samordnet innsats fra utdanningssystemet, Nav og helsevesenet. Mange tiltak eksisterer allerede, men for at disse skal kunne benyttes best mulig må hver enkelt følges opp tett, slik at de får den støtten de trenger. Vi har også programfestet en garanti som skal sikre at alle under 30 år er i jobb, under utdanning eller kompetansegivende opplæring innen to måneder.