Gratis SFO over hele landet, tilgjengelig fritidstilbud og tryggere økonomi for foreldrene.