Når ikke alle har lik tilgang til å delta i fritidsaktiviteter oppstår det sosial ulikhet og et skille mellom de som blir rike og de som blir fattige på opplevelser. Gratis tilbud som er åpne for alle, og som gir barn og unge gode opplevelser, mestringsfølelse og erfaringer bidrar til følelsen av fellesskap. Fritidsklubber, kulturhus for barn og unge, og organisert idrett er slike tilbud og ved å aktivt jobbe med holdningsskapende arbeid bidrar de til forebygging av ensomhet og marginalisering.

I tillegg jobber vi for at kommunene skal få større overføringer, slik at de kan unngå «ostehøvelkutt» som i størst grad går utover de ikke lovpålagte tjenestene. Kommunene trenger midler slik at de kan få flere ansatte med sosialfaglig kompetanse inn i kultur, idrett og andre felt.

Rødt jobber også for at SFO og barnehage skal bli gratis, slik at alle barn kan være en del av disse fellesskapene.