Det er mye, men det viktigste er å styrke fellesskolen med flere kvalifiserte lærere, tilgjengelig psykisk helsehjelp og et sterkt lag rundt eleven, og å styrke oppfølgingen av unge gjennom samordnet innsats fra utdanningssystemet, Nav og helsevesenet. Mange tiltak eksisterer allerede, men for at disse skal kunne benyttes best mulig må hver enkelt følges opp tett, slik at de får den støtten de trenger. Vi har også programfestet en garanti som skal sikre at alle under 30 år er i jobb, under utdanning eller kompetansegivende opplæring innen to måneder.