Forskjells-Norge er urettferdig. Det gjør at samfunnet blir et dårligere sted for oss alle. Det svekker folkestyret, tillitten mellom mennesker og mulighetene til hver enkelt. Rødts alternativ er fellesskapssamfunnet og en velferdsstat med universelle rettigheter – bygget og finansiert av det store fellesskapet. Det er også viktig at alle familier har en trygg og fast inntekt, for å sikre forutsigbarhet for barna. Vi trenger en boligpolitikk som sikrer alle boliger til rimelig pris. Det er viktig for barnas trygghet slik at de ikke alltid blir nødt til å flytte pga økonomien.

Bedre bemanning i barnehager, på skoler og i SFO er viktige tiltak. Det trengs en strykning av kommuneøkonomien og prioritering av universelle ordninger og satsning på barn og ungdom. Alle må sikres fritidstilbud og aktiviteter, uavhengig av økonomi. Vi tror universelle ordninger som er gratis for alle er bedre enn at familier må dårlig råd, alltid må bevise hvor dårlig råd de har, for at barna deres skal få tilbud.