Venstre har innført gratis kjernetid for barnefamilier med lav inntekt både i barnehage og på SFO. Vi har gjennomført en reform for tidlig innsats i skolen, som også forhindrer utenforskap. Fremover vil vi satset på brede tilbud innen skole og fritid som støtter unges aktivitet og fellesskap. Vi vil utvide satsinger på fritidskort, tilbud om fritidsaktiviteter og fellesskapsløsninger i skole og i barnehage.