Ingen skal oppleve å havne utenfor. Barn og unge skal være rike på fellesskap, opplevelser og muligheter. Derfor kjemper SV for at alle barn skal oppleve tilhørighet og ha like muligheter til deltakelse. Gode barnehager og skoler med nok lærere til å se hver enkelt, kulturtilbud og fritidsaktiviteter som er tilgjengelige for alle, en kortere vei inn til oppfølging og helsehjelp og et økonomisk løft for de som sliter med lav inntekt er tiltak jeg vil satse tungt på for å forhindre utenforskap.