Rimeligere tilgang til idretts og fritidsaktiviteter ink. Kulturtilbud, gratis barnehage og SFO.