Først,- dette begrepet er ikke bra. De som er uten arbeid og ikke går på skole, er likeverdige med andre. Ingen skal oppleve å satt utenfor av slike grunner. SV kjemper for at alle barn skal oppleve tilhørighet og ha like muligheter til deltakelse. Tiltak for å sørge for at barn og unge er inkludert i samfunnet handler om gode barnehager og skoler med nok lærere til å se hver enkelt, kulturtilbud og fritidsaktiviteter som er tilgjengelig for alle uavhengig av hvor du bor og størrelsen på lommeboka, en kortere vei inn til oppfølging og helsehjelp, og ikke minst et økonomisk løft for de som sliter med lav inntekt. Det er fremdeles skambelagt å være fattig og det ødelegger manges selvtillit.