Jeg vil jobbe for at alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes lommebok. Jeg vil ha flere med sosialfaglig kompetanse inn i skolen og jeg vil styrke tilbud om jobb og utdanningsveiledning for de som faller ut av skolen. Det handler bl.a. om at man må mestre livet for å kunne mestre skole eller jobb.