Kampen mot Forskjells-Norge er vår tids viktigste sak som samfunn. Den økende ulikheten må bekjempes. Vi har sett at antall barn i fattige familier har økt de siste årene og sånn kan vi ikke ha det. Vi vil ha gratis barnehage og SFO. I tillegg vil vi øke barnetrygda og sanse kutta i sosialhjelp til de som får barnetrygd. Videre vil vi reversere kuttene i AAP-ordninga, sørge for at man får feriepenger når man går på dagpenger og øke dagpengenivået permanent. I tillegg vil vi ha et mer omfordelende skattesystem, hvor vi skjermer de som tjener under 600 000 kr i året og innfører en dynastiskatt på formuer over 5 millioner kroner som går i arv.