Grunnleggende tiltak som gode barnehager, skoler med nok lærere til å se hver enkelt, gratis SFO, tilgjengelige kulturaktiviteter, lavterskel helsetilbud og vi støtter så kravet om miljøterapeuter i skolen. Uansett situasjon er det behov for et godt lag rundt eleven hvor både helsefaglig og sosialfaglig kompetanse er viktig.