Dette er et stort og viktig område, der mange, mange tiltak kan være forebyggende. Vi vet at vi får aller mest igjen for de investeringene vi gjør tidlig i barns liv, allerede når mor er gravid og i barselstiden. Derfor er det synd at vi ikke bruker mer ressurser på forebygging, og det ønsker jeg å gjøre noe med. Rødt kjemper blant annet for en bedre barsel- og fødselsomsorg, med mer midler til helsestasjoner og økt bemanning på sykehusene og i kommunene. Videre tror vi at bedre bemanning i barnehager, på skoler og i SFO er med på å hindre utenforskap. Rødt jobber også for at det skal være flere yrkesgrupper i skolene, og støtter FOs krav om å lovfeste miljøterapeuter i skolen.

For Rødt er den viktigste saken kampen mot forskjells-Norge. Store økonomiske og sosiale forskjeller øker også utenforskap. Her har Rødt mye god politikk, men det er verdt å nevne gratis universelle goder som gratis barnehage og SFO, en skattepolitikk som er mer omfordelende og reversere kutt i AAP og ande stønader slik at flere familier har en trygg inntekt. Rødt ønsker også å jobbe for en ikke-kommersiell boligsektor slik at flere har råd til et godt sted å bo. Bolig bør være en menneskerett, ikke et investeringsobjekt.

Blant andre tiltak for å forebygge utenforskap kan vi nevne styrking av barnevernet slik at saksbehandlere ikke har flere saker enn anbefalt, en styrking av kommuneøkonomien slik at kommuner har råd til utegående ungdomsteam og kan bygge opp psykiske helsetilbud i kommunen. Vi mener også at fritidsklubber og andre lavterskel tilbud for barn og unge er viktige for å forebygge utenforskap. Derfor ønsker Rødt å lovfeste retten til fritidsklubber og følge opp med øremerka midler. Vi mener også at barn og unge må sikres tilgang til kultur og idrett, både ved at organiserte aktiviteter er rimelige eller gratis, men også ved å støtte uorganisert aktivitet som skateparker og ballbinger.