Jeg mener at ingen skal oppleve å havne utenfor. I Agder har vi i dag store utfordringer med utenforskap og manglende inkludering. Altfor mange unge opplever utenforskap, noe som kan medføre langvarige konsekvenser for de det gjelder.

SV kjemper derfor for at alle barn skal oppleve tilhørighet og ha like muligheter til deltakelse. Tiltak for å sørge for at barn og unge er inkludert i samfunnet handler om gode barnehager og skoler med nok lærere til å se hver enkelt, kulturtilbud og fritidsaktiviteter som er tilgjengelig for alle. Barn og unges tilbud må være uavhengig av hvor man bor og familiens økonomiske situasjon. Vi vil derfor jobbe for en kortere vei inn til oppfølging og helsehjelp, og et økonomisk løft for de som sliter med lav inntekt. En av våre hovedsaker er gratis SFO, nettopp for å sikre et minimumstilbud som er likt.