LAVTERKSELTILTAK FOR BARN OG DERES FAMILIER, FLERE ØREMERKA STILLINGER TIL BARNEVERNET I KOMMUNENE SLIK AT BARNA FÅR BEDRE TID TIL Å FORTELLE SINE HISTORIER. FLERE ANSATTE I SKOLE OG BARNEHAGER MED FORSKJELLIG KOMPETANSE. FRITIDSTILTAK OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER DER UNGENE BOR. (MOMSKOMPENSASJON)