Ingen skal oppleve å havne utenfor. SV kjemper for at alle barn skal oppleve tilhørighet og ha like muligheter til deltakelse. Tiltak for å sørge for at barn og unge er inkludert i samfunnet handler om gode barnehager og skoler med nok lærere til å se hver enkelt, kulturtilbud og fritidsaktiviteter som er tilgjengelig for alle uavhengig av hvor du bor og størrelsen på lommeboka, en kortere vei inn til oppfølging og helsehjelp, og et økonomisk løft for de med lav inntekt.