Rødt sin viktigste sak er kampen mot forskjells-Norge. Utenforskap er også et viktig tema som jeg engasjerer meg i gjennom jobben min som lærer. Utenforskap er ofte knyttet til økonomiske og sosiale forskjeller og jeg mener man trenger en bred tilnærming til temaet. Alt fra hele og faste stillinger, til gratis barnehage og SFO er konkrete tiltak som også vil være med å forebygge utenforskap blant barn og unge. Forebygging er det beste vi kan gjøre og noe vi må satse på med økte ressurser. Samtidig må vi også innføre tiltak for de barn og unge som opplever utenforskap i dag. For å forebygge effektivt tror jeg det er nødvendig med en helthetlig tilnærming som hjelper familiene til barn og unge som opplever utenforskap. Det er også viktig at man begynner tidlig, allerede under svangerskap og på helsestasjonen. Så må man også bedre bemanningen i barnehage, SFO og skole slik at de ansatte har tid til å ta tak i utfordringer tidlig. Idrett og fritidsklubber er andre tiltak som vi vil satse på.