Gratis kjernetid i bhg for lavinntektsfamilier + SFO. Ellers tenker jeg at tidlig innsats i skolen er viktig. Det er viktig å legge til rette for aktiviteter for barn og unge, herunder ikke-organiserte, gjennom tilskudd til utbygging og drift (eks. utlån av utstyr mv.), kulturtilbud mv.