Jeg tror det viktigste er at vi må gjøre to ting samtidig; vi må bygge ned ulikheten i makt og rikdom, samtidig som vi bygger opp velferden. Vi foreslår mange tiltak for dette, deriblant gratis SFO, tannhelse inn i egenandelsordningen, øke sosialhjelpssatsene, reversere kuttene i AAP-ordningen, k, øke barnetrygden og innføre et progressivt skattesystem for omfordeling. Det er også viktig å sikre at barn og unge har gode tilbud i hele landet, derfor vil vi også øke bevilgningene til kommunene slik at de kan stille med lokale tilbud.