Det er mye, men det viktigste er å styrke oppfølgingen gjennom samordnet innsats fra utdanningssystemet, Nav og helsevesenet. Mange tiltak eksisterer allerede, men for at disse skal kunne benyttes best mulig må hver enkelt følges opp tett, slik at de får den støtten de trenger. Vi har også programfestet en garanti som skal sikre at alle under 30 år er i jobb, under utdanning eller kompetansegivende opplæring innen to måneder. Jeg mener ellers at det viktigste vi gjør er å sørge for en god og trygg fellesskole for alle barn, og mener at gratis SFO til de yngste, mer satsing på idrett og kultur, gjerne i samarbeid med skole er viktig.