Det viktigste forebyggende tiltaket for å hindre utenforskap blant barn og unge er å bekjempe ulikhetene i samfunnet. I trivselsundersøkelsen blant videregående elever i Hordaland, kom det frem at den enkeltfaktoren som ga negativt utslag for alle andre faktorer var de foresattes økonomi. Rødt vil bekjempe Forskjells-Norge gjennom en omfordelende skattepolitikk, og gjennom allianser med fagbevegelsen for å heve lavtlønte. Men også gjennom rausere trygdeordninger og en sterk, offentlig velferdsstat. Rødt ønsker blant annet at barnehage skal være gratis, dette kan innføres ved gradvis å gjøre det gratis aldersgruppe for aldersgruppe. Rødt vil jobbe for å at SFO skal være et gratis og frivillig tilbud til elever i 1.–4. klasse, og skal gi barna mulighet for lek, utfoldelse og ro. Også har vi også noen politikkområder som retter seg mer spesifikt mot ungdom: Vi vil gi ungdom råderett over egne kulturinstitusjoner, og lovfeste retten til fritidsklubber, som i dessuten må få tilstrekkelig finansiering og fast ansatte barne- og ungdomsarbeidere og kulturarbeidere.