Det er mange politikkområder som må endres for at vi skal klare å bekjempe utenforskap, her er noen eksempler på hva jeg vil prioritere: Å redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier for å inkludere barn i sentrale sosiale arenaer. MDG vil endre boligpolitikken slik at det blir mindre lønnsomt å være boligspekulant, og heller sikre at flere kommer inn på boligmarkedet samtidig som leietakeres rettigheter styrkes kraftig. Vil vil også ha en sterk økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom, som blant annet gir flere tilgang til ferie og fritidsaktiviteter. I tillegg til en generell økning vil vi tredoble støtten til utsatte bymiljøer med store levekårs-utfordringer. 

Vi ønsker også å tilrettelegge for jobber og tiltaksordninger for unge som har falt ut av opplæringsløpet, og gi mulighet for praksisbrev etter tre år i jobb. For ungdom som har falt ut av opplæringsløpet, skal det være enklere å komme inn igjen