Utanforskap for barn og unge handlar mykje om familien sin økonomi. Ei av Raudt sine aller viktigaste saker er kamp mot (dei stadig aukande) forskjellane i samfunnet. Blant dei viktigaste punkt som eg kjem på er:

  • gratis SFO og barnehage for alle barn
  • gjere om på dei kutt som har vorte gjort på AAP-ordninga
  • heile stillingar i eit trygt arbeidsliv
  • betre kommuneøkonomien slik at kommunale tilbod til barn og unge vert styrka
  • lovfeste rett til lærlingplass