Målet må vere at ingen barn og unge skal føle utanforskap. Ein god kommuneøkonomi som gjer det mulig med ei bedre grunnbemanning i skule og barnahage med tid til den einskilde, er difor svært viktig. Ein skule som kan tilrettelegge for læring med mestring både prakstisk, teoretisk og sosialt,må ha lærarar med nok tid til elevane. Gratis SFO med leksehjelp, Kulturskule og aktivitetstilbod for alle uavhengig av størrelsen på lommeboka og uavhengig av der du bor.