Å legge til rette for at alle barn og unge får en best mulig oppvekst er en hovedsak for KrF. Det er derfor vi ønsker å fortsette innføringen av fritidskortet for alle barn fra 6-18 år slik at alle barn har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Målet er at det statlige fritidskortet skal være på 2 500 kroner med mulighet for at kommunene kan legge til ekstra penger. Vi har også sørget for økt barnetrygd og ønsker å øke den ytterligere (se svar under). Vi mener også at et viktig tiltak for å hindre utenforskap er å styrke samarbeidet mellom hjem og skole, blant annet gjennom å ansette hjem/skole-koordinatorer for å involvere foreldrene mer i barnas skolehverdag. Ideelle og frivillige organisasjoner spiller også en viktig rolle i å hindre utenforskap og vi ønsker å styrke disse aktørene.