Fremskrittspartiet har bidratt til historiske løft i arbeidet med å forebygge utenforskap, blant annet i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner. Dette gjelder eksempelvis midler til ulike gratis ferie og fritidstilbud, og ordninger for utlån av utstyr til ulike aktiviteter. Dette er viktige tilbud for mange. Vårt fokus på økt tilstedeværelse av helsepersonell på skolene har også som formål å redusere utenforskap, mobbing etc.

Likevel er det viktigste tiltaket mot fattigdom og utenforskap å sikre at flest mulig kommer seg ut i arbeid, og dermed kunne forsørge sine barn på en god måte.