Barnetrygden må forbli universell. SV vil øke barnetrygda for alle og innføre målretta tillegg for flerbarnsfamilier og familier med enslige forsørgere. I tillegg må barnetrygda holdes utenfor beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp.