Rødt har foreslått å øke barnetrygda i alle sine alternative statsbudsjetter, med cirka 1,3 milliarder totalt og målet er å ta igjen en tredjedel av gapet opp til dagens prisnivå per år sånn at man kommer i mål på tre år. I budsjettet for 2021 foreslo vi å øke barnetrygda med 300 kr/mnd for barn mellom 6 og 18 år. Grunnen til at vi prioriterte denne gruppen i første omgang er at regjeringens økning i barnetrygden kun gjelder barn under 6 år og vi har nå et gap mellom de minste og de eldre barna. Det er et stort problem fordi barn i skole- og ungdomsskolealder har like store, og noen ganger større, behov for barnetrygd. Spesielt til fritidsaktiviteter, bursdagsgaver og annet som trengs for å være en del av det sosiale livet.
 
 I tillegg er det en svært viktig kampsak for Rødt at også foreldre som mottar sosialhjelp skal få barnetrygd, dette har vi kjempet for i alle kommunestyrer hvor vi er representert og fått gjennomslag stadig flere steder. Å ta denne kampen til stortinget og gjøre det til nasjonal politikk er spesielt viktig for oss i Rødt Akershus der mange kommuner dessverre har borgerlig flertall som ikke ønsker dette rettferdigheten.