Rødt ønsker å doble barnetrygden forså å indeksregulere den på sikt. I alternativt statsbudsjett for 2021 la partiet inn penger til en generell styrking av barnetrygden for alle barn under 18, ikke bare de minste (slik som regjeringen foreslo).

Men det er ikke nok å øke barnetrygden, vi må også forhindre at kommuner kan avkorte barnetrygden til de som mottar sosialhjelp. Fortsatt inkluderer et klart flertall av kommunene barnetrygden ved utregning av sosialhjelp. Barnetrygden er en universell gode som skal komme barna til gode, uavhengig av om foresatte mottar sosialhjelp.