MDG ønsker en opptrapping av barnetrygden. I vårt alternative statsbudsjett for 2021 foreslo vi å bevilge 1,4 mrd mer enn regjeringen til barnetrygd. Og selvfølgelig må barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.